Üyesi Olduğu Dernekler

  • Antalya Tabip Odası
  • Türk Üroloji Derneği
  • Endoüroloji Derneği
  • Üroonkoloji Derneği
  • European Association of Urology
  • American Urological Association