Testis Hastalıkları

Erkek infertilitesi

Normal durumda neler olmaktadır?
Erkek fertilitesi (üreme kapasitesi) testislerde (yumurta) üretilen spermlerin üreme kanalları boyunca iletilmesi ve gerekli olan zamanda kadının üreme kanalına (vajinasına) ulaştırılmasını kapsamaktadır.

Testis Kanseri

Oldukça seyrek görülmesine karşın(100 000 kişide 3 görülür) 18-38 yaşları arasında en sık görülen solid organ tümörüdür.Torbaya inmemiş testislerde(İnmemiş Testis) daha sık görülür.