Adrenal Adenom ve Robotik Cerrahi

daVinci Robotik Adrenalektomi (böbreküstü bezinin alınması) nedir?
Robotik Adrenalektomi (Böbreküstü bezinin alınması) nedir?

Cerrahi tedavi öncesinde böbrek üstü bezinin hastalıklarının teşhisi ve bu bozukluklara planlanan yaklaşımlar oldukça dikkatli yapılması gereken hususlardır. Adrenalektomi (böbreksütü bezinin cerrahi olarak çıkartılması) normalden fazla hormon salgısı yapan adrenal tümörler ve tüm şüpheli adrenal malign tümörler için uygulanır. Adrenal hastalıkların teşhisinde radyolojik olarak organın görüntülenmesindeki tekniklerde, ameliyat öncesi tedavi önlemleri ve teknolojik gelişmeler ile adrenal bezin laparoskopik olarak cerrahi tedavisi başarı ile uygulanmaktadır. Ancak “daVinci Robotik” teknolojinin sağladığı teknolojik avantajlar ile surrenal (adrenal) cerrahisi günümüzde robotik cerrahi ile de gerçekleştirilebilmektedir. Adrenal cerrahisi rekonstrüktif bir cerrahi uygulama olmaması nedeniyle, sadece ablatif denilen organın çıkartılmasına yönelik bir cerrahi yaklaşım olduğu için konvansiyonel laparoskopik tekniğe göre çok önemli avantajları olmasa da, sayılabilecek avantajları:

Robotik Adrenalektomi ameliyatının avantajları nelerdir?

 • Üç ya da dört adet ufak cerrahi kesi izi
 • 3 boyutlu (3D) görüntü altında derinlik algısı olarak ameliyatın yapılması
 • High Definition (Yüksek Çözünürlüklü) görüntü ile en ufak kılcal damarların bile görünerek ameliyatın yapılması
 • Robotik kolların titremeyen, çok açılı hareket kabiliyeti ile en derin alanlarda bir rahat cerrahiyi uygulama olanağı
 • Ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı
 • Kısa süreli hastanede kalma –genellikle ameliyattan sonraki 1 ya da 2. gün hastaneden çıkılmaktadır-
 • Hızlı iyileşme ve kısa sürede günlük aktivitelere dönme

Laparoskopik Adrenalektomi (böbreküstü bezinin alınması) nedir?
Cerrahi tedavi öncesinde böbrek üstü bezinin hastalıklarının teşhisi ve bu bozukluklara planlanan yaklaşımlar oldukça dikkatli yapılması gereken hususlardır.
Adrenalektomi (böbreküstü bezinin cerrahi olarak çıkartılması) normalden fazla hormon salgısı yapan adrenal tümörler ve tüm şüpheli adrenal malign tümörler için uygulanır. Adrenal hastalıkların teşhisinde radyolojik olarak organın görüntülenmesindeki tekniklerde, ameliyat öncesi tedavi önlemleri ve teknolojik gelişmeler ile adrenal bezin laparoskopik olarak cerrahi tedavisi başarı ile uygulanmaktadır. Günümüzde laparoskopik cerrahi teknik adrenal bezlerin cerrahi tedavisinde artık standart olarak kabul edilmektedir. Zira bu denli zengin ve hayati öneme sahip hormonları salgılayan önemli salgı bezleri sağ ve solda olmak üzere iki taraflı olarak vücudumuzun en derin ve korunaklı yerinde bulunmaktadır. Sağda karaciğerin altında ve sağ böbreğin üzerinde ve ana toplardamarın hemen sağ yanında yer alır. Solda ise dalağın altında sol böbreğin üzerinde ve ana atardamarın hemen solundadır. Adenom boyutu da düşünülecek olursa bu denli ufak bir oluşumun cerrahi olarak çıkartılması için açık teknikte oldukça büyük bir cerrahi kesi gerekmektedir. Ayrıca bu kesi de bile derindeki bu bezi net görmek oldukça zordur ve açık cerrahisi de zor olarak gerçekleşir. Halbuki konvansiyonel laparoskopik ve robotik teknik ile kesi olmaksızın adrenal bez ve beraberinde adenom kitlesi delikten rahatlıkla çıkartılabilir. Ayrıca laparoskopik tekniğin sağladığı derinde yerleşmiş bir organın hem net hem de 10-15 kat büyütmeli, yüksek çözünürlüklü görüntü altında cerrahisi gerçekleştirilmiş olur.

Laparoskopik adrenalektominin avantajları nelerdir?

 • Büyük bir ameliyat kesisi yerine üç ya da dört adet ufak cerrahi kesi izi
 • Açık cerrahideki gibi cerrahi kesi yerinden fıtıklaşma riski yok
 • Cerrahi kesi sırasında kas tabakaları ve sinirlerin kesilmesine bağlı uzun süreli kronik ağrı gelişim riski çok düşük
 • Ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı
 • Kısa süreli hastanede kalma –genellikle ameliyattan sonraki 1 ya da 2. gün hastaneden çıkılmaktadır-
 • Hızlı iyileşme ve kısa sürede günlük aktivitelere dönme

Laparoskopik cerrahi adrenal hastalıkların cerrahi tedavisinde minimal cerrahi hasar ve ameliyat sonrası çok az ağrı olması, hızlı iyileşme sağlayıcı etkisiyle az önce de belirtildiği gizi tüm dünyada ilk adımda uygulanan standart cerrahi yaklaşım halini almıştır. Açık cerrahi özellikle 6 cm’den büyük adrenal tümörlerin cerrahi tedavisinde tercih edilebilecek iken, 10 cm’e kadar olan adrenal tümörlerde de laparoskopik cerrahi ancak tecrübeli ellerde başarılı şekilde uygulanabilmektedir. 6 cm.’den ufak, aktif ya da inaktif adrenal tümörlerde laparoskopik adrenal cerrahisi en iyi cerrahi tedavi olarak kabul edilmektedir.

ADRENAL ADENOM VE ROBOTİK CERRAHİ

Tablo-1: Adrenalektomi (böbreksütü bezinin cerrahi olarak çıkartılması) endikasyonları
Tek taraflı adrenalektomi
Aşırı fonksiyone tümörler
Aldosteronoma
Kortizol-üreten adenom
Virilizan tümörler
Feokromasitoma
Nonfonksiyone kortikal adenoma
Malign tümörler
Adrenokortikal tümörler
Malign feokromasitoma
Adrenal metastazlar (soliter metastazlar)
Adrenal sarkomlar
Diğer lezyonlar
(semptomatik ya da büyük adrenal myelolipoma, ganglionöroma)

İki taraflı adrenalektomi
Tedaviye yanıtsız ACTH bağımlı Cushing sendromu
Primer adrenal hiperplaziye bağlı Cushing sendromu
Bilateral feokromasitoma