Prostat Nedir ?

Prostat Nedir
Erkekte idrar kesesinin altında bulunan küçük bir salgı bezine verilen isimdir (Resim-1,2,3). Normal prostat ağırlığı yaklaşık 18-20 gram olup Mesane (idrar kesesi) çıkımında idrar yolunu çepeçerve sararmaktadır.

Prostat salgı bezinin fonksiyonu nedir?

Meniyi oluşturan sıvının bir bölümünü (yaklaşık %10-20) salgılamaktır. Bu salgının içinde bulunan maddeler özellikle spermlerin vajinal ortamda infeksiyonla karşılaşmasını önlemekte ve meninin 20-30 dakika içinde akışkan hale gelmesine (likefaksiyon) neden olmaktadır.

sekil4sekil_5sekil1

Resim-1: Erkeklerdeki idrar yolu ve üreme organları ile kanallarının şematik görüntüsü

Resim-2: Meni kanalı bu bölgede idrar yoluna açılmaktadır

Resim-3: Erkeklerde iç ve dış olmak üzere iki adet idrar tutmayı kontrol eden kas demeti vardırPSA- PROSTATA SPESİFİK ANTİJEN NEDİR: Prostat'dan salgılanan, prostat kanserinin tanısında kullanılan tümör belirleyicisidir. PSA, prostat kanseri’nde prostatın salgı bezi hücrelerinin kontrolsüz ve anarşik şekilde çoğalması ve bazal membran’ın yıkılması sonucu kana daha fazla geçmeye başlar(Resim 1,2,3). Kandaki PSA yüksekliği nedeninin, bazal membran’ı yıkan bir kanser olgusuna mı bağlı olduğu yada prostat iltihabı, travma vb diğer nedenlere bağlı yüksekdiğini anlamak için prostat biopsi önerilmektedir.

sekil_7sekil_8sekil_6