AŞIRI AKTİF MESANE (HUZURSUZ MESANE)

Aşırı Aktif Mesane, orta ve ileri yaş kadınlarda daha sık görülen, ani ve şiddetli idrar yapma isteği, ani idrar yapma isteği ile tuvalete yetişemeden idrar kaçırma, sık idrar yapma (günde≥8), gece uykudan uyandıran idrara çıkma isteği şikayetleri içeren bir sendromdur. İdrar kesesinde taş, tümör ve benzeri başka bir patoloji ya da enfeksiyon bulgusu yoktur. Bu sendrom, toplumda çok sık görülen , hastanın yaşam kalitesini negatif olarak etkileyen, psikolojik, fiziksel, ve ekonomik yönlerden toplumsal bir sorun oluşturmaktadır. Son yıllarda önemi daha iyi anlaşılan, yoğun araştırmaların odağı haline gelen ve ilaç tedavisine iyi yanıt alınan bu rahatsızlıkta bazen konservatif ve ilaç tedavileri yetersiz olabilmektedir. Bu durumlarda nörolojik degerlendirme,Bilgisayarlı tomografi, MRI, Endoskopik tetkik ve Ürodinami gibi ileri tetkiklerin yapılması gerekmektedir

Yaşlara Göre Görülme Sıklığlı

40-44 yaş %8,7

50-54 yaş %11,9

60-64 yaş %16,9

70-74 yaş %22,1

> 75 yaş %31,5

Aşırı Aktif Mesane (AAM) Tipleri

◼ Tip I:

• AAM semptomları vardır.

• İstem dışı mesane kasılmaları yok

◼ Tip II:

• AAM semptomları vardır.

• Ürodinamide mesane kasılmaları vardır.

• Hasta bu kasılmaları hisseder.

• Hasta istemli olarak bu kasılmaları kontrol edebilir

• İnkontinansı önleyebilir.​

◼ Tip III:

• AAM semptomları vardır.

• İstem dışı mesane kasılmaları vardır.

• Hasta bu kasılmaları hisseder.

• Bu kontraksiyonlar önlenemez karakterdedir.

• İstemli olarak uretral sfinkteri kasabilir.

• Sfinkter yorulunca inkontinans ortaya çıkar.

◼ Tip IV:

• AAM semptomları vardır.

• Ürodinamide mesane kasılmaları vardır.

• Hasta uretral sfinkteri kasamaz

• Mesane kasılmalarını önleyemez

• İstem dışı olarak idrarını yapar fakat fark edemez

​​Tanı Yöntemleri

İlk Tanı için; Anamnez, semptomların değerlendirilmesi ,fizik muayene ve idrar tahlili yeterlidir.

Medikal tedavinin başlanması için ayrıntılı değerlendirmeye gerek yoktur.

İlk Değerlendirme;

1- Anamnez

2. İşeme günlüğü

3. Fizik muayene

4. İdrar tetkiki ve kültürü ile yapılır.

Ayırıcı Tanı

İdrar yolu enfeksiyonları,mesane taşları, mesane tumörleri, İnterstisyel sistit, idrar çıkımında darlık, pelvik taban yetmezliği, metabolik faktörler, diabet, çok su içme (Polydipsia) aşırı aktif mesane ile karışabilir ve benzer şikayetler olabilir.Medikal tedavisi başarısız olgularada bu hastalıkların araştırılması gerekmektedir

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Konservatif / Davranış Tedavileri

1. Mesane Eğitimi

2. Biofeedback

3. Pelvik taban egzersizi

4. Elektrik stimülasyonu

5. Yaşam tarzı değişimi( Kilo verilmesi,alkol, kafein, sıvı kısıtlaması)

İlaç Tedavileri

1- Antimuskarinik - Antikolinerjikler

2- Muskulorelaksanlar

3- Tricyclic Antidepresanlar

4- Ca Kanal Blokörleri

Konservatif veya medikal tedaviye yanıt vermeyen olgularda aşağıdaki daha invazif (Travmatik) tedavilere başlamadan once, Aşırı Aktif Mesane şikayetlerini taklit eden Nörojenik mesane, İdrar yolu enfeksiyonları,mesane taşları, mesane tumörleri, İnterstisyel sistit, idrar çıkımında darlık, pelvik taban yetmezliği, metabolik faktörler v.b hastalıkların ayırd edici tanısı için mutlaka, Nörolojik degerlendirme,Bilgisayarlı tomografi, MRI gibi görüntüleme yöntemleri, Endoskopik ve Ürodinamik tetkik gibi ileri tetkiklerin yapılması gerekmektedir

Lokal /İntravezikal Tedaviler

1. Nöromodulasyon

2. Nörostimülasyon

3. Hidrodilatasyon

4. Mesane içine Capcaicine, Botox, Verapamil, Oxybutynin uygulaması

Cerrahi Tedaviler

1. Mesane Augmentasyonu

2. Üriner diversiyon

3. Detrusor myomectomy

4. Mesane Denervasyonu

Medikal tedavide kullanılan ilaçlar, yan tesirleri, avantajları ve dezavantajları

Medikal tedavide kullanılan ilaçlar, yan tesirleri, avantajları ve dezavantajları

Avantaj

Dezavantaj

Oxybutynin

Etki çabuk başlar ,ucuz

Şisdetli ağız kuruluğu

Oxybutynin ER

Fleksibl doz

Cognitif olumsuz etki

Oxybutynin TDS

Yan etki plasebo seviyesinde

%20 pruritis

Tolterodine ER

İyi tolere edilir

Ağız kuruluğu

Solifenacine

Tolterodine ER etki üstün

10 mg ağız kuruluk çok

Darifenacine

Cognitif olumsuz etki az

Konstipasyon oranı fazla

Trospium

Beyin kan barierini geçmez

Etki az?

Propiverine

İyi tolere edilir

Etki coğunlukla sık işeme

Fesoterodine

Fleksibl doz

Yeni ilaçlardan

Prof.Dr.Mehmet BAYKARA

ÜROLOJİ KLİNİĞİ

LARA ANADOLU HASTANESİ

ANTALYA