Mesane Kanseri-Laparoskopik Tedavi

Mesane Kanseri tedavisinde “Robotik Radikal Sistektomi” ve İnce Barsaktan Yeni-Mesane oluşturulması
Mesane kanserinde tedavi seçenekleri evrelerine göre karar verilerek hastalara sunulmaktadır.

Yüzeyel yani kas tabakasına ilerlememiş mesane kanseri olgularında ilk planda önerilen tedavi kapalı yöntemle mesane tümörünün çıkarılmasıdır (TUR M) ve tümörün tekrarlamaması için gerekli görüldüğünde mesane içinde verilecek biolojik ya da kemoterapötik ilaç tedavisidir. Mesanenin içine verilen bu ilaçlarla yan etkiler en aza indirilmiş olmakta ve tümörün nüks etme olasılığı da anlamlı şekilde azaltılmaktadır.
Mesane tümörünün kas tabakasına sirayet ettiği kanser evresinde ya da yüzeyel evrede yakalanmış olmasına rağmen tümör boyutu büyük, agresif yapıda kanser hücrelerinden oluşmuş tümörlerde ilke plandaki tedavi seçeneği daha radikal bir yaklaşım ile mesanenin tümüyle çıkartılmasıdır. Bu işleme “Radikal Sistektomi” adı verilir. aynı zamanda çevredeki tüm lenf bezlerinin çıkartılması gerkmektedir.

İdrarın depolanacağı idrar torbası, yani mesane, çıkartıldıktan sonra idrarın depolanması için, günümüzdeki en iyi alternatif, ince barsağın bir kısmından yeni mesane yapılarak, idrar kanalına tekrar bağlanmasıdır. Bu cerrahi işleme “İnce Barsaktan Yeni Mesane yapılması” – İleal Neobladder Rekonstrüksiyonu- adı verilir.
Radikal Sistektomi ve İleal Yeni Mesane Rekonstrüksiyonu, uzun bir dönemdir açık cerrahi şeklinde yapılmakta idi. Halen daha birçok merkezde bu uygulama açık cerrahi teknikle yapılmaya devam etmektedir.
Açık cerrahi teknikte Göbeğin 10-15 cm üstünden başlayıp penis köküne kadar devam eden bir ameliyat kesisi ile bu ameliyat gerçekleştirilirken, daVinci Robotik ve Konvansiyonel teknikte vücuda açılan sadece 5 ya da 6 delikten vücut içine yerleştirilen ince borucuklar ve robot kolları ile ameliyat uygulanır.

Kanserli mesane ve lenf bezlerinden tümüyle temizlenen leğen kemiği boşluğuna ince barsağın bir bölümünden alınan 45-60 cm. boyunda ince barsak parçası özel uygulanan tekniklere göre açılarak yeni mesane olacak şekilde “küre” haline getirilir. Böbrekten gelen idrar kanalları yeni idrar torbasına ağızlaştırılır. Burada idrarın böbreğe kaçmasını önleyen “anti-reflü” mekanizmasına özellikle önem verilmelidir. Zira böbreğe olan idrar kaçağı ileri dönemlerde tekrarlayan böbrek iltihaplarına yol açabilirler. son olarak böbreklerden gelen idrar kanalları ile bağlantısı sağlanan yeni mesanenin, penisteki idrar kanalına bağlanması yani anastomozu yapılır ve sonda yerleştirilir.