Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik cerrahi nedir?

Laparoskopik cerrahi nedir?
Türkiye’de olduğu gibi, Ekim 2016 tarihinde çalışmış olduğum Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ve şimdi çalıştığim Lara Anadolu Hastanesinde laporoskopik cerrahiler önem kazanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

Prostat Kanserinde Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik Radikal Prostatektomi nedir ? Prostat içine sınırlı prostat kanseri tespit edilmiş hastalara 2000 yıllarının başına kadar prostat bezinin arkasındaki seminal bezlerle (seminal vezikül) beraber tamamen çıkarılmasını sağlayan geleneksel açık radikal prostat cerrahisi sadece uygulanmaktaydı. Ancak özellikle 2000 yılından itibaren laparoskopik radikal prostat cerrahisinin avantajlarıyla, rutin şekilde uygulanmaya başlanması ile hastalara büyük kazanımlar sağladığı gözlendi ve giderek tüm dünyada uygulanmaya başlandı.

Mesane Kanseri-Laparoskopik Tedavi

Mesane Kanseri tedavisinde “Robotik Radikal Sistektomi” ve İnce Barsaktan Yeni-Mesane oluşturulması
Mesane kanserinde tedavi seçenekleri evrelerine göre karar verilerek hastalara sunulmaktadır.

Böbrek Kanseri-Laparoskopik Tedavi

Laparoskopik Radikal Nefrektomi (Böbreğin tümüyle alınması) ve Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi (Böbreğin sadece hastalıklı bölümünün alınması) 8 cm'e kadar büyüklükteki böbrek tümörlerinde uygulanan cerrahi girişimlerdir.

Adrenal Tümörler-Laparoskopik Tedavi

Laparoskopik Adrenalektomi (Böbreküstü bezinin alınması) nedir? Adrenalektomi (böbreksütü bezinin cerrahi olarak çıkartılması) normalden fazla hormon salgısı yapan adrenal tümörler ve tüm adrenal malign tümörler için uygulanır.

Testis Kanseri-Laparoskopik Tedavi

Testis Kanseri’nde Laparoskopik retroperitoneal lenf nod disseksiyonu
Laparoskopik RPLND hem diagnostik (tanı koydurucu) hem de teraptik (tedavi edici) özelliğe sahip olması nedeniyle kemoterapiye göre bir adım daha avantajlı gözükmektedir.

Mesane Sarkması-Laparoskopik Tedavi

Laparoskopik / Robotik Sakrokolpopeksi
Mesane sarkmasının derecelerine göre çeşitli tedavi alternatifleri söz konusudur. Bazı tedaviler geçici çözümler sunarken, bazı tedaviler uzun dönem etkili ve düşük riskli olabilmektedir.

Vezikovajinal Fistül-Laparoskopik Tedavi

Vezikovajinal Fistül Tedavisinde Laparoskopik Cerrahi
Laparoskopik cerrahinin vezikovajinal fistül tedavisinde en üst düzeyde başarılı tedaviyi gerçekleştirilmesi ancak ileri seviyede laparoskopik deneyim ile mümkündür.