Kadın Ürolojisi/Nöroüroloji

Nörojenik Mesane

Mesaneyi innerve eden(uyaran) sinirleri etkileyen nörolojik hastalıklar nedeniyle oluşan fonksiyon bozukluğu olarak tanımlanabilir.

İdrar Kaçırma (Üriner İnkontinans)

İDRAR KAÇIRMA (İNKONTİNANS) Sosyal ve hijyenik sorunlara yol açan istemsiz olarak idrar kaçırma olarak tanımlanmıştır.Daha çok, çok doğum yapmış kadınlarda, menopoz döneminde