Endoskopik Cerrahi

Sistoskopi

Sistoskopi (idrar yolu ve kesesinin cihaz ve ışık düzeneği yardımıyla görülmesi); Alt idrar yolları (idar yolu, prostat ve mesane) hastalıklarının şikayetlerini ve belirtilerini değerlendirmek, bu bölgedeki anormal oluşumları(makroskopik patolojileri) görüntülemek ve üst idrar yollarına endoskopik yolla ulaşmak için yapılır.

Fleksibl Cerrahi Nedir?

FLEKSİBL URS (Retrograd İntra Renal Cerrahi-RİRS) NEDİR?
ESWL ile kırılıp dökülmesi başarılı olmayan 2 cm den küçük böbrek taşlarının Fleksibl Üreterorenoskopi
ile kırılarak tedavisine Fleksibl URS Litotripsi yada Retrograd İntra Renal Cerrahi(RİRS)denir.

Fleksibl Üreterorenoskopi, kıvrılabilen çok ince bir teleskop vasıtasıyla, idrar kanalından üreter ve böbrek içine girilmesi ve buradaki taş ya da tümörün lazer yoluyla kırılması ya da alınmasını içermektedir.

Perkütan Nefrolitotripsi (PNL)


Perkütan nefrolitotripsi (PNL), Böbrekteki 2 cm den büyük taşların endoskopik yöntemle tedavisi için, Nefroskop ile taşın bulunduğu böbrek boşluğuna girilerek taşın yada taşların kırılarak kanal içinden dışarıya alınmasına denir

Rijid URS

Rijid Üreterorenoskopi, kıvrılmayan çok ince bir teleskop vasıtasıyla, idrar kanalından üreter içine girilmesi ve buradaki taş ya da tümörün lazer ya da hava basıncı yoluyla kırılması ya da alınmasını içermektedir.
Rijid üreteroskop uzun ve çok ince bir endoskopi cihazıdır. Rijid Üreteroskopların kalınlığı 1-1.5 cm.e kadar olabilmekle beraber. Günümüzde 0.8-1.3 cm.lik endoskoplar daha sıklıkla kullanılmaktadır. Görüntü daha geniş ve açısı da 0-10° olup, çalışma kanalı kıvrılabilen endoskopa göre biraz daha kalın olup 1.5 mm.e çıkabilmektedir. Biraz daha kalın olan iki çalışma kanalının olması nedeniyle daha hızlı ve rahatlıkla cihazların kullanımı ve taşın kırılması ve alınması söz konusudur. Ancak en önemli sınırlama, kıvrılamadığı için sadece üreter kanalındaki taşların kırılması ve alınmasında tedavi sağlar.

Şekil-1 : Rijid (bükülemez) Üreteroskop cihazının uzunluğu ve inceliği üreter kanalına ulaşmamızda büyük avantaj sağlamaktadır. Grafik olarak idrar kanalına yerleştirilmiş ve üreterdeki taşa müdahale eden Rijid Üreteroskop ve bu işlemin sırasında devamlı röntgen ile kontrol edilen durumu görülmektedir.

URS'nin video endoskopik izlenmesi.

Üreter taşının endoskopik kırılması.