Dekanlık Döneminde Yürüttüğüm Hizmetler

DEKANLIK DÖNEMİMDE EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE SAĞLIK ALANINDA YÜRÜTTÜĞÜM HİZMETLER

Sağlık Hizmetleri :

Tıp Fakültesi Dekanlığı yaptığım dönemde, 2003 yılında TÜV Management Service GmbH Sertifikasyon Merkezi’nden “Tıbbi Branşlarda, Yatan ve Ayaktan Tedavi Gören Hastalara Yönelik, Tanı ve Tedavi Hizmeti Veren Üniversite Hastanesi” konusunda ülkemizde ilk kez her bölümü kapsayan bir ölçekte “TS EN ISO 9001:2000 Kalite Belgesi”ni aldık.

Dekanlığımın ilk döneminde, 1997 yılında inşaatına başlanılan 120 yataklı “Acil Yardım ve Organ Nakli Hastanesi”ni iki yılda tamamlayarak 1999 yılında hizmete açtık ve ABD’deki örneklerinin benzeri modern ilk ve acil yardım bölümümüzü hizmete soktuk, böbrek naklinde beş yıl sonra Ülkemizde ve Avrupa’da en çok nakil yapılan Merkez haline geldik.

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi:

Tıp Fakültesi Dekanı olarak göreve başladığım Haziran 1997 yılından itibaren Tıp Eğitimi ile ilgili olarak;

Tıp Eğitiminde kaliteyi yükseltmek için Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Tıp Eğitimi Akreditasyon Koordinasyon Kurulunun (Liaison Committe on Medical Education - LCME) Tıp Eğitimi Veri Tabanı (Medical Education Database) ile ilgili formlarından yararlanarak Tıp Eğitiminde Akreditasyon çalışmalarını başlattık.

1999 yılından itibaren düzenli olarak “Eğiticilerin Eğitimi ve Eğitim Becerilerini Geliştirme Kursları” düzenleyerek Öğretim Üyelerimizin çağdaş öğrenim tekniklerini öğrenmesi sağlanmıştır.

Yurt içinden ve dışından en yetkili kişiler davet edilerek, interaktif eğitim yöntemlerine uygun objektif ve yapılandırılmış ölçme ve değerlendirme tekniklerine (OSCE, CORE v.b) yönelik sertifikalı kurslar düzenlenmiştir. Öğretim üyelerimizin tümüne yakını bu kursları almışlar, sınavlar aldığımız eğitimlere göre yapılmaya başlanmıştır.

Çağdaş tıp eğitimi için interaktif yöntemlerin uygulandığı, öğrenci merkezli, topluma ve yeterliliğe dayalı eğitim modelini benimseyerek fakültemizde 2003 – 2004 eğitim öğretim yılından itibaren her ders kurulunda PDÖ ve TASK modüllerinin yer aldığı eğitim sisteminin uygulanması başlatılmıştır. Bu eğitim sistemi ile öğrencilerin sorunlara bilimsel olarak yaklaşmaları ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Her öğretim üyesinin anlattığı dersi ile ilgili, dersin amaç, içeriği, öğrenim hedefleri ve öğrenciye kazandırılacak tutum ve beceriler belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Ayrıca ülkemiz genelinde hazırlanan ortak tıp fakülteleri çekirdek müfredat programına göre programımız yeniden gözden geçirilerek düzenlenmiştir.

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin ülke genelinde akreditasyonunu sağlamak üzere Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi “ Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’’ çalışma grubu olarak YÖK Milli Komiteler Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş, bu yönetmeliğe bağlı olarak da Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Komitesi Yönergesi hazırlanmıştır.

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi :

Tıpta uzmanlık eğitiminin sistemli, programlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi ve standartlaştırılması amacıyla “Araştırma Görevlileri Değerlendirme Belgesi (Loog Book) Fakülte Kurulu Kararı ile uygulamaya konulmuştur.

Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları sonrasında Üroloji Anabilim Dalımız Avrupa Üroloji Boord’u tarafından Avrupa’da 67. Üroloji Kliniği olarak 2004 yılında akredite edilmiştir.

2002 yılında yayımlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün 9. maddesi uyarınca Üroloji Anabilim Dalı Uzmanlık Dalları Eğitim ve Müfredat Komisyonu’na Yükseköğretim Kurulu üyesi olarak görevlendirildim. Kurul olarak Mezuniyet Sonrası Üroloji Eğitimi ile ilgili eğitim ve akreditasyon çalışmaları hazırlanarak Sağlık Bakanlığına verilmiştir.

Türk Üroloji Derneği Yeterlilik Kurulu Akreditasyon ve Çekirdek Eğitim Programı Hazırlama Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak görev aldığım kurulda, Üroloji Uzmanlık Eğitimi çekirdek eğitim programı ve akreditasyonu ile ilgili çalışmalar yapılarak Türk Üroloji Derneği’ne teslim edilmiştir.