BLOG

Sağlığınızı Korumanın Yolları

ORTA YAŞ KADINLARIN KORKULU RÜYASI!

İDRAR KAÇIRMA NEDİR? TİPLERİ NELERDİR? TEDAVİLERİ NASILDIR?

Orta yaş kadınların en önemli sorunlarından birisi idrar kaçırmadır. Nedir idrar kaçırma ya da tıbbi terminolojideki ifadesiyle inkontinans? Uluslararası Kontinans Derneği idrar kaçırmayı; kadınların yaşam kalitesini ve konforunu bozan, sosyal ve hijyenik sorunlara yol açan ve objektif olarak gösterilebilen istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlamıştır. Peki ne sıklıkta görülmektedir? Yapılan araştırmalarda 35-74 yaşlarında rastgele seçilen 1050 kadında ped kullanımını gerektiren idrar kaçırma oranı % 12 olarak saptanmıştır. 60 yaş ve üstündeki tüm kadınlarda ise idrar kaçırma oranı % 37 olarak bulunmuştur. Bu veriler bize kadınlarda idrar kaçırmanın önemli bir sağlık sorunu olduğunu göstermektedir. Tiplerine göre değerlendirecek olursak, idrar kaçırmanın en sık görüldüğü idrar kaçırma tipi % 50 ile stres inkontinans, ikinci sıklıkta % 32 ile karma inkontinans, üçüncü sıklıkta ise % 14 ile acil inkontinanstır. % 4 ise diğer nedenlerdir.

İdrar Kaçırmanın Nedenleri Nelerdir? İdrar kaçırmayı nedenlerine göre; Stres, Acil ve Karma inkontinans olarak 3 gurupta değerlendirebiliriz. Stres inkontinans; genellikle çok doğum yapmış kadınlarda, menopoz döneminde gördüğümüz idrar kaçırma şeklidir. Nedeni; pelvis taban kaslarının zayıflaması ve veya idrar kesesinin sarkması sonucu idrar kesesi ile üretra (idrar yolu) arasındaki 90 dercelik açının düzleşmesidir. Acil inkontinans; ise nedeni henüz tam bilinmeyen (idiyopatik) Aşırı Aktif Mesane, Nörojen Mesane ve İdrar Kesesi içindeki enfeksiyon, taş ve tümör gibi hastalıklarda gördüğümüz ani işeme hissi ile birlikte idrar tutamama ve idrar kaçırma şeklidir. Karma İnkontinans ise stres ve acil inkontinansın birlikte olduğu durumlardır.

Nasıl Tanı Konulur? Her üç inkontinans tipinin tanısı ve ayırd edici tanısı oldukça kolaydır. İdrar kaçırma karın içi basıncı artıran öksürük, hapşırık, gülme, ağır kaldırma, koşma gibi efor ve aktivitelerle oluyor ise stres inkontinans, ani işeme hissi ile birlikte idrar kaçırma, sık idrara çıkma ve idrarda yanma oluyor ise acil inkontinans, her iki durumun olduğu, yani hem acil işeme hissi ile birlikte, sık idrara çıkma ve idrarda yanma, hem de efor ya da aktivitelerle idrar kaçırma oluyor ise karma inkontinans olarak tanımlanır. Acil inkontinansın ayırd edici tanısında(aşırı aktif mesane,nörojen mesane, sistit,mesane taşı ve tümörü) ürodinami ve endoskopik inceleme gerekli olabilir. Stres inkontinans, pelvis kaslarının zayıflığı ve idrar kesesi sarkmasıyla orantılı olarak hafif,orta ve şidetli olmak üzere 3 ayrı derece’de görülmektedir.

Tedavi Nasıl Yapılır? İlaçla Tedavi Olabilirmi? Ne Zaman Cerrahi Tedavi Gereklidir?

Stres İnkontinansın tedavisi tahmin edilenin aksine oldukça basit ve başarılıdır. Hafif ve orta dereceli idrar kaçırma’da ilaç tedavisi, trisiklik antideprasan ( duloxetin) 6-8 ay etkin olabilmekte, ancak daha sonra idrar kaçırma tekrarlayabilmektedir. İlaç tedavisinden yarar görmeyen stres inkontinansda ise cerrahi tedavi esastır.

Cerrahi Tedavi: Vajen ön duvarından küçük bir kesi ile yapılan askı ameliyatları 15-20 dakika sürmekte ve bir günlük yatıştan sonra taburcu olunmaktadır. Başarı oranı % 90’larda olan askı ameliyatları TVT(Tension-Free Vaginal Tape), Mini Askı, TOT(Transobturator Tape) ve Dolgu Maddesi Enjeksiyonu (Sfinkter yetmezliğinde uygulanır) günümüzde en sık yapılan ameliyatlardır. Resimler sol:TVT, orta:TOT,sağ: Dolgu madde enjeksiyonu.

Acil ve Karma inkontinansta tedavi biraz karmaşıktır. Acil inkontinansın nedeni Aşırı Aktif Mesane ise çoğu kez antikolinerjik, antimuskarinik ilaçlarla tedavi başarılıdır. Bu tedaviler ortalama 6-12 ay sürmektedir

Karma İnkontinans’ da önce acil inkontinans antimuskarinik ilaçlarla tedavi edilir. Acil inkontinans tedavi edildikten sonra stres inkontinans devam ediyorsa, stres inkontinansın tedavisi için önce ilaç tedavisi (duloksatin) denenebilir. İlaç tedavisi yetersiz ise Askı Ameliyatları yapılmalıdır.

İnkontinansın nedeni nörojen mesane ve veya taş ,enfeksiyon, tümör, interstisyel sistit gibi mesane içi hastalıklar ise tedavi bu hastalıklara yönelik olması gerekir.

İdrar kaçırmanın tanı ve tedavisi her ne kadar kolay ve başarılı gibi görünüyor ise de, özellikle idrar kaçırmanın ayırd edici tanısında bu konunun uzmanları olan Ürologlar ile konsülte edilmesinde büyük yarar vardır.

Prof.Dr.Mehmet BAYKARA

Lara Anadolu Hastanesi

Üroloji Bölümü

SAĞLIKLI YAŞAM

Uzun zaman sağlıklı ve mutlu bir yaşam mı sürmek istiyorsunuz? Günümüzde bunu gerçekleştirmek artık hiç de zor değil; Bir iki dakika aşağıdakilere göz atın yeter.

Sağlığınızı korumak, hasta olduktan sonra tedavi olmaktan çok daha kolay, ucuz ve akılcıdır.

Sağlıklı bir yaşam için kendinizi ve ailenizi bilinçlendirin.

Sağlığınızın değerini ve korumasını hasta olamadan önce bilin.

Her yaşta A'dan Z'ye sağlık kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin.

Hasta olmaktan değil hastalığın tanısında ve tedavisinde geç kalmaktan korkun

Yaşam amacınız sağlıklı ve mutlu bir yaşam olmalıdır ve bu hiç de zor değildir.

İŞTE YAPMANIZ GEREKENLER

  1. Sağlıklı beslenme
  2. Stresten uzak bir yaşam
  3. Yeterli ve düzenli bir uyku
  4. Düzenli spor yapmak
  5. Sigara ve alkolden uzak durmak
  6. Hijyen ve çevre temizliği
  7. Düzenli cinsel yaşam
  8. İnsan ilişkilerinin sevgi ve saygıyla beslendiği, toplumsal duyarlılığın ve dayanışmanın hakim olduğu güzel ve dingin bir ortam yaratmak
  9. Karamsar değil,iyimser ve pozitif enerji saçan bir çevrede ve doğada yaşamak
  10. Özgüveni yüksek, iradesi güçlü, hırslarını kontrol edebilen, yaşamını sorgulayan ve özeleştirisini yapabilen, toplumsal ve doğal olaylara duyarlı, yaşam felsefesini içselleştirmiş bir birey olmaya çalışmak.

EĞER BUNLARI BAŞARAMIYORSANIZ, SAĞLIĞINIZ BOZULUYOR VE HASTA OLUYORSANIZ GEÇ KALMADAN GÜVENEBİLECEĞİNİZ BİR UZMAN DOKTOR ARAYIŞINA GİRİNİZ.

TEKRAR SAĞLIĞINIZA KAVUŞABİLMEK İÇİN DOKTORUNUZU İYİ ARAŞTIRIN. SEÇECEĞİNİZ DOKTORUN TEDAVİ ETTİĞİ HASTALARLA GÖRÜŞMEYE ÇALIŞIN. OLABİLDİĞİNCE ALANINDA ÖZELLİKLE SİZİN HASTALIĞINIZIN ALANINDA UZMANLAŞMIŞ DOKTORLARA ULAŞMAYA ÇALIŞIN. UNUTMAYIN TEDAVİDE OLUŞABİLCEK SORUNLARIN TEDAVİSİ DAHA ZOR OLACAKTIR

DOKTORUNUZUN SİZE SORUNLARINIZI ANLATABİLECEĞİNİZ ÖLÇEKTE ZAMAN AYIRMASINI İSTEYİN VE YAPILACAK TEDAVİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALIN.