Bilimsel Çalışmalar

  • Uluslar arası indekste taranan dergilerde yayınlanmış 41 yayın,
  • Dört Kitap bölüm yazarlığı,
  • Uluslar arası kongre ve toplantılarda sunulmuş 14 bildiri,
  • Ulusal kongre ve toplantılarda sunulmuş 28 bildiri,
  • Atıf Sayısı 114,