Açık Cerrahi

Kadın Üroloji -İnkontinans Cerrahi

Kadın Üroloji -İnkontinans Cerrahi

Genital Cerrahi

Genital Cerrahi

Prostat Cerrahisi

Prostat Cerrahisi

Mesane Cerrahisi

Yüzeyel mesane tümörlerinde (kanserlerinde) transüretral cerrahi (TURM) uygulanırken, invazif mesane tümörlerinde (Mesanenin kas tabakası ve daha derinine ilerlemiş tümörler) genellikle açık cerrahi yöntemler (Radikal Sistoprostatektomi - mesane ve prostatın tümünün çıkarılması) uygulanmaktadır.

Böbrek Cerrahisi

BÖBREK KANSERLERİ yetişkin kanserlerin %3-4’ünü oluşturur. Cerrahi tedaviden başka tedavisi olmayan böbrek tümörlerinin %35'i böğür ağrısı ve idrarda kanama şeklinde şikayete neden olur. %65'inde tanı başlangıç döneminde başka rahatsızlıklar nedeniyle yapılan Ultrason,tomografi ve MR gibi tetkilerde tesadüfen teşhis edilir. Genellikle 40-70 yaşları arasında görülür. Böbrek kanseri obeslerde(şişmanlarda), yüksek tansiyonu olanlarda ve özellikle sigara içenlerde daha sık görülmektedir.